Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.

Duyurular

 

Makale kabulünün geçici olarak durdurulması

 

http://dergipark.gov.tr/esad adresinde yer alan sayfamıza geçiş sürecinde geçici bir süre yeni makale kabulü durdurulmuştur.

Daha önce gönderilen makalelerin değerlendirme süreci devam etmektedir.

Yazarlara duyurulur.

 
Yayın Tarihi: 2018-07-24
 
Daha Fazla Duyuru...

Bahar 2018

İçindekiler

MakalelerPDF


PDF

A. Cansu GÖK-KISA, Selçuk PERÇİN

PDF

Esra AKSOYLU, Şakir GÖRMÜŞ

PDF

Sevim AKDEMİR, Murat ÖZÇELİK

PDF

Ümit GÜMRAH, Serhat KONUK

PDF

Kahraman ÇATI, Yalçın KARAGÖZ, Fuat YALMAN, Yusuf ÖCEL

PDF

Şerife ÖNDER

PDF

Erdoğan TEYYARE, Buket AYYILDIZ, Hüseyin DİRİCAN, Bediha Sultan ZIVALI, Betül RENKLİ

PDF

Hasan OSMANOĞLU, Hanifi ÜZÜM, Ünal KARLI, Ali AYCAN

PDF

Elif KARABULUT TEMEL, Hülya ERKANLI, Yusuf Volkan TOPUZ

PDF