Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

1. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2. Temelde Türkçe yayınlanacak olan dergide, yabancı dillerde yapılmış çalışmalar da kabul edilebilir.

3. Yazılar www.iibfdergi.ibu.edu.tr adresindeki örnek makale biçimine göre hazırlanmalıdır.

4. Yazının ilk sayfasında şu bilgiler yer almalıdır: (i) yazının başlığı; (ii) yazar(lar) ın adı; (iii) yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurum ve adresi; (iv) yazarın e-posta adresi, (v) telefon ve faks numaraları (vi) en çok 100 kelimelik ve 10 punto büyüklüğünde yazılmış ingilizce ve Türkçe özet, (vii) özetlerin altında anahtar sözcükler belirtilmelidir.

5. Paragraf başları satır başından başlamalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

6. Bölüm başlıkları 12 punto büyüklüğünde, kalın harflerle yazılmalıdır. Bölümler Romen rakamlarla numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıklarından sonra 6 birim boşluk bırakılmalıdır.

7. Şekil ve tablolarda başlıklar numaralandırılmalıdır. Başlıklar tablolarda üstte, şekillerde ise altta yazılmalı, varsa bunlara ilişkin kaynak bilgileri de altta yer almalıdır. Tablolar ve şekiller ile bunların başlıkları, sayfayı ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller ile üst ve altlarında yer alan metin arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır. Birden fazla sayfaya yayılan uzun tablolarda her sayfada tablonun başlığı ile ilk satırı yeniden konulmalıdır. Denklemler ve matematiksel ifadeler, satırın en sağında, parantez içinde verilecek rakamlarla sıralanmış olarak gösterilmelidir.

8. Gönderilen yazılarda diğer yayınlara yapılan atıflar metin içinde yer almalıdır. Atıfta yazarın soyadı, yayının yılı ve gerekliyse sayfa numaraları parantez içinde verilmelidir. Yazarın soyadından sonra virgül, yayın yılından sonra da iki nokta üst üstte işareti kullanılmalıdır. örneğin (Ataman, 1999; Sander, 1995: 20).

9. Kaynakça metnin sonunda soyadı sırasına göre yazılmalıdır. Bazı kaynak türlerine göre kaynak gösterme biçimleri aşağıda örneklenmiştir. Kitaplardan bazı sayfalara ya da bölümlere yapılan atıflarda, sayfa numaraları metin içinde yukarıda belirtildiği gibi gösterilir.

Kitap

Akat, ö.(2001) Uluslararası Pazarlama. Bursa: Ekin Kitabevi.

Dergide makale

Abramovitz, M. (1993) “Dateline Ankara: Turkey After özal”, Foreign Policy, 3 (1), 21-40.

Gonzales-Torre, PL, Adenso-Diaz, B ve Artiba, H. (2004) “Environmental and reverse logistics policies in European bottling and packaging firms”, International Journal of Production Economics, 88, 95-104.

Kurum yazarlı atıf

Türk Dil Kurumu (1970) Yeni Yazım Kılavuzu. Altıncı Basım, Ankara.

Derleme

Goran, M. (1965) “The Roots of Scientific Method”, Applied Research in Education içinde. Der:Courtey, EV. New Jersey, Littlefield: Adams.

çeviri

Newman, HN. (1970) Sevk ve idare. çev: Kenan Sürgit, Ankara:TODAiE.

Gazete

Vatan, 15 Kasım 2004.

Web sitesi

KalDer, www.kalder.org, 10.06.2004 tarihi itibariyle.

Basılmamış tez

Aykaç, öN. (2002) Kalite Güvence Sistemleri: ISO 9000 ve Türkiye’de bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant izzet Baysal üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, işletme Anabilim Dalı.

Konferans tebliği

Guide Jr., VDR ve Gupta, SM. (1999) “A queueing network model for remanufacturing production systems”, Proceedings of the Second International Seminar on Reuse, Eindhoven, Hollanda, 1–3 Mart, 115–128.

Yazar adı olmayanlar

Nereye Gidiyoruz? (1961) Ankara: Düş Yayınevi.

 

Telif Hakkı Düzenlemesi

License

Yazarları dahil olmak üzere bu sitedeki makaleler izin alınmadan başka web sitelerinde yayınlanamaz. Bununla birlikte bazı haklar Creative Commons 4.0 (işlemeye ve ticari kullanıma kapalı/atıf şartlı alıntı) lisansı ile serbest bırakılmıştır.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmayacaktır.