Kredi Notu Eleştirilerini Test Eden Mekanizma: CDS Primleri

Ahmet ULUSOY, Hikmet YILMAZ

Öz


1900’lü yıllardan itibaren özellikle yabancı yatırımcılara, ülke ekonomileri ve tahvil ihraç eden kurumlar hakkında temiz bilgi sunma amacıyla örgütlenen kredi derecelendirme kuruluşları 1980’lerden sonra daha da etkili bir yapıya bürünmüştür. Ancak derecelendirme kuruluşları fonksiyonlarını icra ederken barındırdıkları birtakım özelliklerden dolayı eleştirilerin odağı olmaya başlamışlardır. Eleştirilerin ana odağında bu kuruluşların en önemli ilkelerinden de biri olan tutarlılık yatmaktadır. Bu çalışmanın amacı kredi derecelendirme kuruluşlarına yöneltilen eleştirilerin haklılığını değerlendirmektir. Bu kapsamda CDS primleriyle kredi derecelendirme notları karşılaştırılarak bir yargıya varmaya çalışılmıştır.


Anahtar Sözcükler: Kredi derecelendirme kuruluşları, CDS primleri, Kredi notu


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553