Küresel Gelirden Payı Artan Ülkelerde Ticaretin Karbondioksit Emisyonlarına Etkisi

Yalçın ELMAS, Erdoğan KOTİL

Öz


Çalışmanın amacı ticaretin karbon dioksit emisyonları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla, 1995-2014 yılları arası dönemde küresel gelirden payı artan ülkelerin durumu Panel VAR Modeli kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ticaret karbondioksit emisyonlarını olumsuz etkilemektedir. Çalışmada alternatif bir yöntem olarak Karbondioksit Yoğunluğu Endeksi de kullanılmıştır. Bu endeks ülkeler arasında ki kirliliği karşılaştırma imkanı vermektedir.


Anahtar Sözcükler: Karbondioksit yoğunluğu endeksi, Çevresel Kuznets eğrisi, Kirlilik sığınağı, Porter hipotezi, Dibe doğru yarış


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553