An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets

Rasim İlker GÖKBULUT

Öz


Bu çalışmada Türkiye hisse senedi piyasası ile beş gelişmekte olan ülke ve beş gelişmiş ülke piyasaları arasındaki volatilite yayılma etkisi, iki değişkenli vektör otogregresyon-genelleştirilmiş otoregresif şartlı değişken varyans [VAR(p)-GARCH(1,1)-BEKK] modeli kullanılarak araştırılmıştır. Her bir ülkeye ait, 1.7.1997-14.3.2013 tarihleri arasındaki, hisse senedi gösterge endekslerinin 4022 günlük getiri serileri kullanılarak Türkiye hisse senedi piyasası ile ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Arjantin, Rusya ve Çin hisse senedi piyasaları arasındaki ortak volatilite hareketliliği ve yayılma etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, Borsa İstanbul ile DAX30 arasında düşük, fakat RTSI ile güçlü iki taraflı volatilite yayılma etkisi tespit edilmiştir.


Anahtar Sözcükler: Volatilite yayılması, VAR M-GARCH, BİST


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553