Türkiye’de Vergi Yükünün Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri ile Karşılaştırma

Harun KILIÇASLAN, Sercan YAVAN

Öz


Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki vergi yükünün OECD ülkeleri içerisindeki görece yerini tespit etmektir. Bu karşılaştırma Türkiye’deki vergi yükünün yüksekliğine ilişkin bir ölçü olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme de buna göre yapılmıştır. Vergi tazyiki olarak da ifade edilen sübjektif vergi yükü çalışmanın sınırlılıkları içerisinde dikkate alınmamıştır. Bununla beraber mevcut verilerle vergi adaleti açısından bir değerlendirmeye de yer verilmiştir. Çalışma Türkiye’deki vergi yükünün OECD ülkeleri içerisinde ortalamanın altında kaldığını göstermektedir. Ancak vergi yükü dağılımında vergi adaleti açısından olumsuz bir görünüm ortaya çıkmıştır.


Anahtar Sözcükler: Vergi yükü, Vergi adaleti, Vergi takozu


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553