Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Kimlik Durumunun Değerlendirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği

Elif KARABULUT TEMEL, Hülya ERKANLI, Yusuf Volkan TOPUZ

Öz


Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören 3229 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin mesleki kimlik durumunun VISA (Vocational Identity Status Assesment) ölçeği ile değerlendirilmesidir. Çalışma sonuçlarına göre; istediği bölümde okuyan katılımcılar (Beden Eğitimi, Psikoloji, İlahiyat, Tıp, Elektrik Elektronik Mühendisliği) “dikey kariyer keşfi”, “kariyer bağlılığı oluşturma” ve “kariyer bağlılığı ile özdeşleşme” ölçeklerinde daha yüksek ortalama
değerlere sahipken, okumak istediği bölümde okumayan katılımcıların (Uygulamalı Bilimler, İletişim, İşletme, İktisat ve Maliye) “kariyer şüphesi” ve “kariyer esnekliği” ölçeklerinde daha yüksek ortalama değerlere sahip olduğu görülmektedir. “Kariyer bağlılığı oluşturma” ve “kariyer bağlılığı ile özdeşleşme” ölçeklerinde kamu sektöründe çalışmayı tercih edenlerin diğer gruplara (özel ve kendi işi) göre daha yüksek ortalama değere sahip oldukları görülmektedir. Bu durum günümüz koşullarında iş bulma olanakları açısından daha avantajlı olarak görülen eğitim alanlarına ve sektöre olan yönelimle ilişkilendirilebilir.
Anahtar Sözcükler: Kariyer, Mesleki kimlik durumu, Üniversite öğrencileri

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553