Türkiye’de İşsizlik Histerisis Hipotezinin Geçerliliğinin Ampirik Olarak Değerlendirilmesi

Selim YILDIRIM, Selim İNANÇLI

Öz


Günümüzde yaşanan iç ve dış ekonomik şok ve krizlerin giderek sıklaşması ekonomik faaliyetlerin durgunlaşmasına neden olmakta buda başta üretim olmak üzere işsizlik histerisis olarak ifade edilen kalıcı işsizliğe neden olmaktadır. Kalıcı işsizlik fiyat ve ücret katılıkları, işçi sendikalarının piyasa güçleri, piyasa aksaklıkları, enflasyon beklentisi, teknolojik değişmeler gibi pek çok nedeni bulunmaktadır. Türkiye’ nin 1980 ekonomik istikrar kararları sonrası piyasaya uyum sürecinde yaşanan problemler, 1994, 1999, 2001 ve 2007 sonu yaşanan krizler diğer makro ekonomik göstergeler ile birlikte istihdam düzeyini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmada işsizlik histerisisi ADF, KSS ve KPSS testleri yanı sıra fourier ADF (FADF), fourier KSS (FKSS) ve fourier KPSS (FKPSS) testleri ile sınanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Histeri, İşsizlik Oranı, Birim Kök Testleri, Türkiye


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553