Kazakistan’ın Bakır Sektöründeki Rekabet Gücünün Ölçülmesi

Güçgeldi BASHIMOV

Öz


Bakır sektörü Kazak ekonomisinin istihdam ve ihracat bakımından önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Kazakistan’ın bakır ihracatı son 15 yıllık dönemde 704 milyon dolardan 1,9 milyar dolara ulaşmıştır. Bu çalışmanın amacı 2001-2016 dönemi için Uluslararası Ticaret Merkezi’nin istatistiki verilerinden yararlanarak Kazakistan bakır sektörünün uluslararası rekabet gücünü belirlemektir. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler indeksi, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler indeksi ve İhracat-İthalat Oranı indeksi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Kazakistan’ın bakır ihracatında güçlü bir rekabet gücüne sahip olduğu belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Kazakistan, Rekabet Gücü 


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553