Agricultural Support, Size of Government, and Associational and Organizational Rights: A Dynamic Panel Data Estimation

İbrahim DEMİR

Öz


Bu çalışma, tarım sektörüne yapılan transferleri belirleyen ekonomik ve politik faktörleri, 1987’den itibaren OECD’nin Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme (TPİD) programında yer alan seçilmiş ülkeler bağlamında analiz etmektedir. Üretici destekleri, tarımsal destekler içinde en büyük payı teşkil etmektedir. Bu yüzden siyasal karar alma mekanizmasının talep-yönü değişkenlerinin tarımsal destek analizlerine dahil edilmelidir. Çalışma, kamu sektörünün ekonomideki payının ve dernekleşme-örgütlenme haklarının yüksek (düşük) olduğu ülkelerde tarımsal desteklerin daha yüksek (düşük) olma eğiliminde olduğunu ortaya atmaktadır. 2010-2015 yıllarını kapsayan dinamik panel data tahminleri kamu sektörüne ilişkin iddiayı doğrulamazken, dernekleşme-örgütlenmeye ilişkin çıkarımları desteklemektedir. Diğer taraftan, tarımdaki istihdam ve ülkelerin gıda bağımlılığı da tarımsal desteği belirleyen diğer anlamlı faktörler olarak bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Tarımsal destek, tarımsal üretici destekleri, devlet büyüklüğü, dernekleşme ve organize olma hakları, dinamik panel veri analizi


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553