Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Performansını Geliştirmede En Uygun Alternatif Faaliyetlerin Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Bilal ŞİŞMAN

Öz


Küreselleşen dünyada işletmeler, kaynaklarının pek çoğunu tedarik zincirinde sürdürülebilir olmaya ve bu sayede tüketicilerin ihtiyaçlarını en uygun biçimde karşılama üzerine harcamaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın amacı bulanık TOPSİS yöntemi ile sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi performansını geliştirmede en uygun faaliyetlerin değerlendirilmesi üzerindedir. Çalışma elektrikli ev aletleri sektöründen bulunan bir işletmede uygulanmıştır. İşletmede bulunan uzmanların desteği alınarak ve araştırma kaynakları incelenerek işletme için en uygun ekonomik, çevresel, sosyal kriterler ve sürdürülebilir faaliyetler belirlenmiştir. Sonuç olarak sürdürülebilir tedarik zinciri faaliyetlerinin başarılı olarak uygulanabilmesi için “üretim sistemi tasarımı” ve “su yönetimi” kriterleri en önemli iki kriter olduğu görülmüştür. Uygulamanın devamında alternatif faaliyetler değerlendirildiğinde sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin gelişmesinde “toplam kalite yönetimi” ve “çevresel yönetim sistemi” uygulamaları kritik faaliyetlerdir.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Performans Geliştirme, Bulanık TOPSIS


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553