Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin İş Etiğine Bakış Açılarına İlişkin Giresun Üniversitesi’nde Vaka Araştırması

Murat SERÇEMELİ

Öz


Bu çalışmada, muhasebe dersi alan öğrencilerin, iş etiğine bakış açılarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, her biri iş etiğiyle ilgili etik ikilem içeren 11 vaka, anket araştırmasıyla uygulanmıştır. Uygulama ile her bir öğrenci için bireysel iş etiği skorları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin en az etik gördüğü vaka “bir şirket çalışanının şahsi harcamalarını şirket harcaması gibi göstererek kazanç sağlaması ile ilgili” vaka, en çok etik gördükleri vaka ise “kişisel maddi durumu iyi olmayan bir yöneticinin şirketin temettü dağıtacağından önceden haberdar olarak hisse senedi alması ile ilgili” vaka olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin demografik özellikleri açısından etik skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

 

Anahtar Sözcükler: Muhasebe Dersi, Etik, İş Etiği, Bireysel İş Etiği Skoru, Vaka Analizi.


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553