Türkiye’de İbn Haldun Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Saime KAVAKCI, Fatih YARDIMCIOĞLU

Öz


Bibliyometrik araştırma; belgelerin, tezlerin ve yayınların belirli özellikleri incelenerek bilimsel katkılara ilişkin çeşitli veriler elde edilmesidir. Araştırma sonucunda elde edilen bu verileri analiz ederek, bireylerin ve kurumların verimliliği ölçülebilir. Çalışmamızda ülkemizde İbn Haldun ile ilgili yazılan  tüm tezler analiz edilmiştir. Belirli arama kriterleri gözetilerek, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 67 adet yüksek lisans ve 15 adet doktora tezi tespit edilmiştir. Amacımız bu tezleri nicel değerlerine göre inceleyerek ülkemizde İbn Haldun ile alakalı yapılan lisansüstü tezlerin genel bir haritasını çıkarmaktır. Bunun için veri olarak, tezlerin savunulduğu yıl, danışmanları, danışman unvanları, yazar cinsiyeti ve diğer verileri göz önünde tutarak analizler yapılmıştır. Bunun yanı sıra hazırlanan tezler anabilim dalları altında gruplandırarak tezlerin içeriğine dair bilgiler sunulmuştur. Çalışmanın neticesinde Türkiye’de İbn Haldun ile ilgili çalışmların birçok akademik alana yayıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte yeterli düzeye ulaşmamıştır. Bu çalışma İbn Haldun ile ilgili çalışmalar yapacak araştırmacılara hem öne bilgi vermesi hemde çalışma alanlarına yönlendirmesi açısından önem taşımaktadır.

 

Anahtar Kelimeler; İbn Haldun, Bibliyometrik Analiz, Tez, Ulusal Tez Merkezi


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553