An Arendtian Evaluation on Participation and Representation from a 'Good Government Perspective' : An Assessment on Democratization and Public Policy

Buğra Özer

Öz


Bu çalışma çağdaş siyaset kuramının en önde gelen ve saygın isimlerinden birisi olarak Hannah Arendt’in perspektifinden kamusal politikalar ve demokratikleşme ilişkisini ve temasını irdeleme amacındadır. Kamu yönetimi mekanizmaları içindeki siyasi aksiyon (political action) ve idari-devlet (administrative state) nosyonlarının liberal demokrasilerdeki gerilimi merkezinde çalışmamız, Arendtçi bir yaklaşım olan iyi hükümet perspektifinden katılım ve temsiliyet gibi kavramlarıni kamusal politika yapiminda tartışmayı hedeflemektedir. Arendt’in genel anlamda kamu yönetimi ve özelde kamusal politikalar için söyleyeceklerine dair temel bir çerçeve verildikten sonra, analizimiz bu kapsamda, düşünürün evreninde, siyasa yapım ve uygulama süreçlerinde esas vurgunun temsiliyet sorunundan fikir ve kararların teatisine geçtiği vurgusunun altını çizmektedir.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553