Avrupa Birliği’nin Genişleme Yorgunluğu Sürecinde AB-Türkiye İlişkileri

Gönül Oğuz

Öz


II. Dünya savaşının kalıntıları üzerine kurulan Avrupa Birliği’nin (AB) “derinleşme ve genişleme” sürecinde hızlı adımlar atarak bugün geldiği nokta göz kamaştırıcıdır. Böyle bir devasa projenin oluşum süreci içinde yer almak, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin olduğu kadar Türkiye’nin de arzusu olmuştur. Bu nedenle, dün olduğu gibi bugün de, Türk ulusunun AB’ye girme isteği çağdaşlığı temsil ettiği düşünülen Batı toplumundaki uygarlığa erişmeyi amaçlamaktadır. Ancak AB kendi derinleşme ve genişleme süreciyle uğraşırken Türkiye’nin AB ile nasıl bütünleşeceği sorusunu akla getirmektedir. Zaten AB’de mevcut tartışmalar doğrudan genişleme yorgunluğu Batı ile yakından ilgili olup, Türkiye üyelikleri konusunda umutlarını kırmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle Türkiye-AB ilişkileri kısaca incelenecek daha sonra kapsamlı bir şekilde AB’nin genişleme süreci ele alınacak ve gelecek genişlemesi ihtimalleri üzerinde durulacaktır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553