Altı Sigma ve Firmaların Altı Sigmaya Bakış Açısı: Sivas - Kayseri İli Örneği

Hüdaverdi Bircan, Said Köse

Öz


Müşteri odaklı yaklaşımla, süreçlerin daha hızlı ve etkili bir biçimde kullanılmasına olanak sağlayan Altı Sigma Yöntemi, dünyada ve ülkemizde lider kuruluşlar tarafından benimsenmiş bir mükemmellik modelidir. Altı Sigma yöntemi, bir milyon üretimde 3,4 hata oranını yakalayarak mükemmele ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada, Sivas ve Kayseri illerinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin Toplam Kalite’yi ne ölçüde uygulayabildikleri, Toplam Kalite’yi arttırmaya yönelik yapmış oldukları çalışmaların boyutları, Altı Sigma felsefesi hakkında ne düşündükleri ve Altı Sigma’yı uygulamaya ne kadar hazır oldukları ölçülmeye çalışılmıştır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553