Arap Baharı Öncesinde Kalkınma Sürecinde Seçilmiş Ülkeler Bazında Ortadoğu Ekonomileri ve Türkiye ile Ticari İlişkileri-II

Oğuz Kaymakçı

Öz


Ortadoğu, özellikle sahip olduğu doğal enerji rezervleriyle ve sahip olduğu coğrafi özellik nedeniyle dünya siyaset ve ekonomisinde stratejik bir önem taşımaktadır. Türkiye ise gerek coğrafi ve gerek diğer nedenlerden kaynaklanan yakınlıklarıyla bu bölgenin ayrılmaz ve önemli bir unsurudur. Bundan dolayı Ortadoğu’daki gelişmeler ülkemizi yakından ilgilendirmektedir. Özellikle “Arap Baharı” bölgedeki siyasi yapı üzerinde önemli değişikler oluşturmuştur. Şüphesiz bu gelişmeler hem bölge hem de bölgeden etkilenebilen tüm ülkeler üzerinde önemli ekonomik etkiler oluşturabilecektir. Çalışma konuyu tam da bu noktadan ele alıp, “Arap Baharı”nın öncesindeki durumu tespit etmeye yöneliktir. Veriler ve gelişmeler ışığında seçilmiş bölge ekonomileri incelenerek, bölge ekonomilerinin Türkiye ile olan ticari ilişkileri değerlendirme kapsamında tutulacaktır. Bu durum Türkiye’nin siyasi ve ekonomik stabilitesi açısından özel bir öneme haizdir.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553