AB’nin “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası” Oluşturma Çabaları

Haydar Efe

Öz


Uluslararası sorunlar üzerinde ve küresel politikada etkili; tek sesle konuşan başat bir aktör olma amacına ulaşmasının etkili ve tutarlı bir Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) oluşturmasıyla mümkün olacağı gerçeğinin farkına varan AB, 1990’ların sonunda St. Malo ve Köln zirveleriyle Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın kurumsal yapısını hızla oluşturmaya başlamıştır. Günümüzün karmaşık ve kırılgan dünya düzeni ile karşı karşıya kalan AB, giderek artan ölçüde anti terörizm faaliyetleri, çatışma önleme ve barışı koruma operasyonları ile ilgilenmektedir. AB, dünyanın belli başlı sorunlu bölgelerine barış gücü misyonları göndermektedir. AGSP, giderek ODGP’nin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553