Amerika Birleşik Devletlerinde Farkli Etnik Kökenler Arasinda Serbest Meslek ErbablığıEğilimi

Umut Ünal

Öz


Bu çalışmanın ana amacı Amerika’da yaşayan yerli halk ve göçmenler arasındaki serbest meslek erbablığının eğilimini farklı ırk ve etnik kökenlere odaklanıp cari nüfus anket verisini kullanarak doğrusal olasılık modeli çerçevesinde incelemektir. Çalışmanın iki ana sonucu vardır. İlk olarak, çalışma göstermiştir ki, göçmenlerin reel gelir seviyesi zamanla düşmesine rağmen, hala en az yerli halk kadar serbest meslek erbabi olma eğilimindedirler. İkinci olarak, Oaxaca ayrıştırma tekniği sonuçlarına göre, yerli halk ve göçmenler arasında ortalama grup karakteristikleri açısından çok küçük bir fark bulunmaktadır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553