Benchmarking (Kıyaslama): Turizm İşletmeleri Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme

Cafer Topaloğlu, Ufuk Kaya

Öz


Küreselleşme olarak adlandırılan dönem ile birlikte rekabet ortamı, dünya genelinde ve sınır tanımaksızın giderek şiddetlenen bir nitelik kazanmış durumdadır. Böylesine sert rekabetin yaşandığı ortamda, kalitesiz ve tüketici ihtiyaçlarına yönelmeyen mal ve hizmetleri üreten işletmelerin başarılı olması tesadüflere bağlı kalmaktadır. Bu durum işletmeleri, kendilerini başarıya taşıyacak yeni yönetim teknikleri arayışına itmiştir. Alanında en iyi olan işletmelerin gerekli görülen uygulamalarından kıyaslamalar ve karşılaştırmalar yaparak yararlanma ve bu uygulamaları işletmeye uyumlu bir duruma getirme şeklinde ifade edilen benchmarking, kaliteli mal ve hizmet üretmenin gerekliliğinin önem kazanmaya başlaması ile birlikte, tüm dünyada ve Türkiye’de işletmeler tarafından benimsenen ve uygulanan yeni yönetim tekniklerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı, benchmarking tekniğinden yararlanarak turizm işletmelerinde kalite ve verimliliğin nasıl arttırılabileceği konusuna açıklık getirmektir. Çalışmada, konunun daha iyi anlaşılması ve uygulamaların daha somut bir hale gelmesi için turizm işletmelerine yönelik örnekler de verilmiştir.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553