ABD, AB ve Türkiye’nin Firma Birleşmelerine Yaklaşımı

Sevilay Sarıca

Öz


Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’de rekabet politikası çerçevesinde firma birleşmeleri konusu ele alınarak, tarihsel gelişim sürecinde firma birleşmelerine olan yaklaşımdaki değişim açıklanmaktadır. Globalleşme ve değişen ekonomik şartlara bağlı olarak piyasalarda ayakta kalabilme ve rekabet edebilme endişesi verimlilik ölçütünün ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Dahası başta ABD’nin arkasından da AB’nin birleşmelere yönelik olarak daha esnek ve ılımlı yaklaşmaları sonucunu doğurmuştur. Türkiye’de birleşme ve satın almalar özellikle 1980’lerden sonra artmaya başlamıştır. Türkiye’nin bir yandan globalleşmenin diğer yandan ileride AB’ye tam üye olması durumunun gerek iç gerekse de dış piyasalarda yaratacağı etkileri dikkate alarak ciddi ve kapsamlı bir birleşme stratejisi benimsemesi gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye birleşmelerle ilgili karar verirken sadece piyasa gücü analizini değil aynı zamanda etkinlik analizini de dikkate almalıdır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553