Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kamu Politikası Oluşturma Sürecindeki Rolü

Fatih Kırışık, Özcan Sezer

Öz


Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler devleti siyasal, toplumsal ve ekonomik açılardan etkileyerek değişime zorlamaktadır. Devletin bu değişim sürecinde kamu politikalarının oluşturulmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlandığı görülmektedir. Aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri de kamu politikaları üzerinde etkili olmaktadır. Bu durum bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu politikalarının oluşturulmasında çift yönlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte devletlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu hizmetlerini internet üzerinden yürütmeye başladığı elektronik devlet (e-devlet) süreci yaşanmaktadır. Her geçen gün artan sayıda kamu hizmetinin internet üzerinden verilmeye başlanması kamu politikaları üzerindeki etkiyi çok boyutlu hale getirmektedir. Bu çalışmada devletlerin kamu politikası oluştururken bilgi ve iletişim teknolojilerini nasıl kullandığı, bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımının kamu politikası oluşturmadaki etkileri, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak oluşturulan kamu politikalarının ortaya çıkardığı yeni sonuçlar, geleceğe yönelik geliştirilebilecek stratejiler ve bu gelişmelerin yönetim sistemine etkileri incelenecektir.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553