Beypazarı’nda Turizm Gelişimi ve Yerel Ekonomik Kalkınma

Tanyel Özelçi Eceral, Canan Altınkaya Özmen

Öz


Yerel ekonomik kalkınma kısaca, bir yöreye özgü dönüşüm süreçlerinin harekete geçirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Turizm yerel ekonomik kalkınmayı harekete geçiren sektörlerden bir tanesidir. 2000’li yıllarda Beypazarı, özellikle yerel yönetimin liderliğinde, tarihsel ve kültürel özelliklerin korunması ile kent kimliğinin vurgulanması ve turizmin geliştirilmesine yönelik girişimlerin sonucunda, iç turizmde adından başarıyla söz edilen bir kent durumuna gelmiş, yerel ekonomi turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak canlanmıştır. Bu makalede, turizm gelişiminin yerel ekonomiye olan etkileri istatistiki veriler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile yapılan görüşmeler ve hanehalkı/firma anketleri ile değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, Beypazarı örneğinden yola çıkarak, turizm gelişmesi ile yerel ekonomik gelişmenin sağlanmasında öne çıkan başarı faktörleri ile bu başarının sürdürülebilmesi için uygulanması gereken süreçler ortaya konmaktadır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553