Bazı OECD Ülkeleri Bağlamında Obezite Vergilerinin Değerlendirilmesi

Ufuk GERGERLİOĞLU

Öz


Özellikle son yıllarda obezite oranları tüm dünyada artış göstermektedir. Bu durum birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bir taraftan obezite nedeniyle bireylerin sağlıklarının bozulması diğer taraftan sağlık sorunlarının meydana getirdiği ciddi maliyetler, hükümetleri harekete geçirmiştir. Obezite sorunu ile mücadelede birçok hükümet politikasının uygulandığı bilinmektedir. Bu politikalardan birisi de obezite vergileridir. Bu vergiler bilhassa OECD* ülkelerinde son yıllarda uygulama alanı bulmaktadır.
Bazı OECD ülkelerinin kamuoyları ise obezite vergilerini hali hazırda tartışmaktadır. Bu bağlamda bu makalede son yıllarda obezite vergilerini uygulayan Meksika, Macaristan, Danimarka ve Fransa gibi
OECD ülkelerine yönelik değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Aynı zamanda bu makalede Türkiye, Avustralya gibi obezite vergilerini son yıllarda kamuoyunda tartışan OECD ülkelerine ilişkin bilgilere de yer verilmektedir.


Anahtar Sözcükler: Obezite vergileri, OECD Ülkeleri, Sağlıksız ürünler


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553