Türkiye’de Akaryakıt Fiyatlarındaki Vergi Değişikliğinin Muhtemel Etkileri

Hakan YAVUZ, Temel GÜRDAL

Öz


Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen gelişmeler her toplumda yakından takip edilmektedir. Özellikle, yeni bir araç satın alırken veya araç değişikliği yaparken aracın akaryakıt tasarrufu/tüketimi, bireylerin kararları üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir. Türkiye’de de akaryakıt üzerinden yüksek vergi alınması sıklıkla ifade edilmekte ve geniş kitlelerce bu vergilerin düşürülmesi istenmektedir. Bu kapsamda çalışmanın temel hipotezi, akaryakıt üzerinden alınan vergilerdeki değişikliğin bireylerin akaryakıt tüketimlerini etkileyebileceği yönündedir. Dolayısıyla çalışma boyunca akaryakıt vergileri ele alınmakta ve bu vergilerdeki değişikliğin, bireylerin kararları üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir. Çalışmada 1295 kişi ile gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, akaryakıt üzerinden alınan vergilerin yaklaşık %15’lik artma veya azalma, bireylerin ekonomik kararlarını doğrudan etkilemektedir.


Anahtar Sözcükler: Akaryakıt, Akaryakıt vergisi, Türkiye


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553