Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.

Duyurular

 

Makale kabulünün geçici olarak durdurulması

 

http://dergipark.gov.tr/esad adresinde yer alan sayfamıza geçiş sürecinde geçici bir süre yeni makale kabulü durdurulmuştur.

Daha önce gönderilen makalelerin değerlendirme süreci devam etmektedir.

Yazarlara duyurulur.

 
Yayın Tarihi: 2018-07-24
 
Daha Fazla Duyuru...

Özel Sayı 2018

İçindekiler

Makaleler


Aynur PALA


Taha EĞRİ


Selim YILDIRIM, Selim İNANÇLI


Güçgeldi BASHIMOV


İbrahim DEMİR


Bilal ŞİŞMAN


Murat SERÇEMELİ


Abdulhamit EŞ, Hasan Saltuk DURAK


Pınar HACIHASANOĞLU, Mehmet KARA, Tansel HACIHASANOĞLU


Vesile ÖZÇİFÇİ