Yazar Detayları

Albayrak, Ali Sait

  • Güz 2012 - Makaleler
    Makroekonomik Değişkenler ile Sermaye Hareketlerinin İMKB-100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
    Öz  PDF
  • Bahar 2015 - Makaleler
    Türkiye' de Coğrafi Bölgelere Göre İllerin 2012 Yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması
    Öz  PDF