Yazar Detayları

AKSOYLU, Esra

  • Bahar 2018 - Makaleler
    Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi
    Öz  PDF