Yazar Detayları

Akbulut, Halim

  • Bahar 2013 - Makaleler
    İşletmelerde Sorumluluk Merkezlerinin Stratejik Kontrol ve Muhasebe Sistemi Açısından Analizi
    Öz  PDF