Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Bahar 2009 Risk Yönetiminde Matematik Tabanlı Yeni Bir Yöntem Önerisi:Vektörel Risk Modeli Öz   PDF
Ömer Livvarçin, Lebriz Tosuner Fikes
 
Güz 2005 1990’lu Yıllarda Uluslararası İlişkiler ve Çatışma Çözümünde Neorealizm ve Neo-Gramsiyan Hegemonya Kavramı Öz   PDF
Sezai Özçelik
 
Bahar 2008 ABD, AB ve Türkiye’nin Firma Birleşmelerine Yaklaşımı Öz   PDF
Sevilay Sarıca
 
Güz 2007 AB’nin “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası” Oluşturma Çabaları Öz   PDF
Haydar Efe
 
Özel Sayı 2018 Agricultural Support, Size of Government, and Associational and Organizational Rights: A Dynamic Panel Data Estimation Öz   PDF
İbrahim DEMİR
 
Bahar 2015 Akademik Personelin Finansal Gönenç Hâli ile Finansal Davranış Eğilimi Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik Bir Araştırma Öz   PDF
Seyfettin Ünal, Yavuz Selim Düger
 
Bahar 2010 Almanya’nın Birleşmesinin 20. Yılı: Ekonomi Politikalarının Başarısı Açısından Bir Değerlendirme Öz   PDF
Ömer Şanlıoğlu
 
Güz 2012 Altı Sigma ve Firmaların Altı Sigmaya Bakış Açısı: Sivas - Kayseri İli Örneği Öz   PDF
Hüdaverdi Bircan, Said Köse
 
Güz 2017 Altın Fiyatlarını Etkileyebilecek Faktörlerin İncelenmesi Öz   PDF
İsmail KÜÇÜKAKSOY, Doğan YALÇIN
 
Güz 2014 Amerika Birleşik Devletlerinde Farkli Etnik Kökenler Arasinda Serbest Meslek ErbablığıEğilimi Öz   PDF
Umut Ünal
 
Güz 2011 An Arendtian Evaluation on Participation and Representation from a 'Good Government Perspective' : An Assessment on Democratization and Public Policy Öz   PDF
Buğra Özer
 
Bahar 2017 An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets Öz   PDF
Rasim İlker GÖKBULUT
 
Bahar 2019 Anchoring Effect: A Myth or Reality? Öz   PDF (English)
Hakan BOZ
 
Bahar 2008 Ankara’da Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentalarında Çalışmakta Olan Personelin Tüketiciye Karşı Etik Davranışlarını Algılama Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma Öz   PDF
Ramazan Menekşe
 
Güz 2012 Arap Baharı Öncesinde Kalkınma Sürecinde Seçilmiş Ülkeler Bazında Ortadoğu Ekonomileri ve Türkiye ile Ticari İlişkileri-II Öz   PDF
Oğuz Kaymakçı
 
Bahar 2011 Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Farkların Azaltılmasındaki Rolü ve Etkililiği: Ülke Deneyimlerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Seyit Köse, Fatih Konur
 
Bahar 2016 Avrupa Birliği'nin Dış Politikadaki Aktörlüğüne Etki Eden Güç Unsurları: Sivil Güç, Askeri Güç ve Normatif Güç Öz   PDF
Metin Aksoy, Ömer Uğur
 
Bahar 2012 Avrupa Birliği’nin Genişleme Yorgunluğu Sürecinde AB-Türkiye İlişkileri Öz   PDF
Gönül Oğuz
 
Güz 2016 Bazı OECD Ülkeleri Bağlamında Obezite Vergilerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ufuk GERGERLİOĞLU
 
Bahar 2008 Benchmarking (Kıyaslama): Turizm İşletmeleri Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme Öz   PDF
Cafer Topaloğlu, Ufuk Kaya
 
Güz 2013 Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çatışma Yönetim Tarzlarına Etkisi: Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Güler Tozkoparan
 
Güz 2009 Beypazarı’nda Turizm Gelişimi ve Yerel Ekonomik Kalkınma Öz   PDF
Tanyel Özelçi Eceral, Canan Altınkaya Özmen
 
Güz 2015 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kamu Politikası Oluşturma Sürecindeki Rolü Öz   PDF
Fatih Kırışık, Özcan Sezer
 
Güz 2011 Birinci ve İkinci Nesil Washington Uzlaşması: Neoliberal İktisat Politikalarının 1980’den Sonraki Evrimi Öz   PDF
Cengizhan Yıldırım
 
Bahar 2019 Bolu İlinin Termal Turizm Açısından Potansiyelinin Değerlendirilmesi Öz
Hakan TUNA
 
Toplam 308 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>