Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Güz 2006 Türkiye ve Kuzey Kıbrıs İşletmelerinin E-Kurumsal Kaynak Planlaması ile İlgili Karşılaştığı Sorunlar Öz   PDF
Mustafa Gürsoy
 
Bahar 2015 Türkiye' de Coğrafi Bölgelere Göre İllerin 2012 Yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Öz   PDF
Ali Sait Albayrak, Osman Karamustafa, Filiz Savaş, Gökhan Rahmi Baki
 
Bahar 2015 Türkiye' de İç Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990–2012 Dönemi Analizi Öz   PDF
Temel Gürdal, Hakan Yavuz
 
Güz 2015 Türkiye'de Dış Finansman Kaynakları Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sinir Testi Yaklaşımı Öz   PDF
Ahmet Gülmez
 
Bahar 2016 Türkiye'de Karayollarında Fiyatlandırma ve Özelleştirme Uygulamaları: Bir Model Önerisi Öz   PDF
Setenay ŞEVİK, Levent Yahya ESER
 
Güz 2014 Türkiye'de Para Talebinin Uzun ve Kısa Dönem Dengesinin ARDL ve VEC Yaklaşımları İle Analiz Edilmesi Öz   PDF
Bülent Doğru
 
Bahar 2016 Türkiye'de Turizm ve Ticari Açıklık Arasındaki İlişki: Toda ve Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı Öz   PDF
Dilek TANDOĞAN, Murat Can GENÇ
 
Güz 2008 Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı Sorunu Öz   PDF
İpek Özkal Sayan
 
Bahar 2017 Türkiye’ de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinin Ampirik Olarak Analizi: 1950-2015 Dönemi Öz   PDF
Nurullah ALTUN
 
Bahar 2017 Türkiye’de Akaryakıt Fiyatlarındaki Vergi Değişikliğinin Muhtemel Etkileri Öz   PDF
Hakan YAVUZ, Temel GÜRDAL
 
Bahar 2012 Türkiye’de Bölgesel Olarak Devlet Demiryollarının 2000-2010 Döneminde VZA ile Etkinliğinin ve Malmquist Endeksi ile Toplam Faktör Verimliliğinin Belirlenmesi Öz   PDF
Murat Sarıkaya, Ali Kabasakal, Aziz Kutlar
 
Güz 2018 Türkiye’de Enerji İthalatı, Cari Açık ve Büyüme İlişkisi: VAR ve Granger Nedensellik Analizi Öz   PDF
Hakan SARITAŞ, Ayşe GENÇ, Tahsin AVCI
 
Bahar 2017 Türkiye’de Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sektörel Analizi Öz   PDF
Can USTA, Metin BERBER
 
Bahar 2014 Türkiye’de Enflasyon, Döviz Kuru Ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi Öz   PDF
Sibel Selim, Emine Türkan Ayvaz Güven
 
Güz 2007 Türkiye’de Gelir Dağılımının Toplanma Oranı Yöntemiyle Analizi Öz   PDF
Cem Doğan, Murat Tek
 
Güz 2018 Türkiye’de İbn Haldun Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi Öz   PDF
Saime KAVAKCI, Fatih YARDIMCIOĞLU
 
Güz 2016 Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenlerinin Bölgesel Analizi Öz   PDF
Engin DÜCAN
 
Özel Sayı 2018 Türkiye’de İşsizlik Histerisis Hipotezinin Geçerliliğinin Ampirik Olarak Değerlendirilmesi Öz   PDF
Selim YILDIRIM, Selim İNANÇLI
 
Güz 2005 Türkiye’de Konut Sorununun Çözümünde Farklı Bir Yaklaşım; Belediye-Toplu Konut İdaresi-Konut Kooperatifleri İşbirliği Modeli Öz   PDF
Mithat Arman Karasu
 
Güz 2013 Türkiye’de Kur Rejimi Uygulaması ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Analiz Öz   PDF
Şahabettin Güneş
 
Güz 2018 Türkiye’de Politika Belgelerinde Yaşlılara Yaklaşımın Değerlendirilmesi Öz   PDF
Mehtap ÇAKMAK BARSBAY
 
Bahar 2013 Türkiye’de Ulaştırma Sektörü Enerji Tüketiminin Azaltılması: Bir Senaryo Yaklaşımı Öz   PDF
Ali Osman Solak
 
Güz 2017 Türkiye’de Vergi Yükünün Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri ile Karşılaştırma Öz   PDF
Harun KILIÇASLAN, Sercan YAVAN
 
Bahar 2011 Türkiye’nin Emek Yoğun Mal İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi Öz   PDF
Oğuz Kara, Birol Erkan
 
Güz 2012 Türkiye’nin Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleriyle Ticaretinin Analizi Öz   PDF
Hamza Çeştepe
 
Toplam 293 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>