Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Bahar 2012 BRIC Ülkeleri ve Türkiye’nin İhracat Uzmanlaşma ve Rekabet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi Öz   PDF
Birol Erkan
 
Bahar 2007 Bulanık TOPSIS Kullanılarak Tedarikçilerin Değerlendirilmesi ve Erzurum’da Bir Uygulama Öz   PDF
Orhan Küçük, Fatih Ecer
 
Güz 2014 Bütünleşik AHS-VIKOR Yöntemi İle Otel Seçimi Öz   PDF
Hasan Uygurtürk, Hilal Uygurtürk
 
Bahar 2018 Bütünleşik Entropi Ağırlık-VİKOR Yöntemi ile Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü Öz
A. Cansu GÖK-KISA, Selçuk PERÇİN
 
Bahar 2018 Bütünleşik Entropi Ağırlık-Vıkor Yöntemi İle Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü Öz   PDF
A. Cansu GÖK-KISA, Selçuk PERÇİN
 
Bahar 2016 Çalışanların Öz-Yeterliklerine İlişkin Algılarının Sessizlik Davranışları Üzerine Etkisi Öz   PDF
Esra ERENLER TEKMEN, Aysun ÇETİN, Tuğrul TORUN
 
Güz 2013 Cari Açığın Belirleyicileri: 28 OECD Ülkesi İçin Panel VAR Analizi Öz   PDF
Ferdi Kesikoğlu, Ertuğrul Yıldırım, Hamza Çeştepe
 
Güz 2015 CDS Getirilerinin APGARCH Modellemesi Öz   PDF
Mert Ural, Erhan Demireli
 
Bahar 2012 Çevre Barışına Etiksel Bir Yaklaşım Öz   PDF
Şafak Kaypak
 
Bahar 2015 Çevre ile İlgili Kamusal Kararlarda Sosyal Kabulü Etkileyen Durumların Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ali Ekşi, Yunus Emre Özer
 
Bahar 2007 Çevresel Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) Uygulama Başarısı ve Algılanan Organizasyonel Performans Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Gökhan Özer, Yaşar Akça
 
Güz 2006 Cinsiyet Ayrımcılığı Olarak Üstün Erillik Olgusunun Aile İşletmelerindeki Etkisi: Kuramsal Bir Bakış Öz   PDF
Serhat Soyşekerci
 
Bahar 2015 Comparison of Financial Performance and Stock Price before and after Ex - Dividend Listed Companies in Indonesia Stock Exchange Öz   PDF
Dudi Rudianto
 
Bahar 2015 Değer İnovasyonu: İnovasyonla Değer Oluşturmak Öz   PDF
Sema Yiğit
 
Bahar 2014 Değişken Maliyet Yönteminin İhale Teklif Kararlarında Uygulanmasının Önemi ve Bir Uygulama Örneği Öz   PDF
Enver Bozdemir
 
Güz 2010 Demografik Değişkenlerin Kişilerin Etik Tutumları Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Kubilay Özyer, Öznur Azizoğlu
 
Güz 2013 Demokratik ve Özerk Bireyin Yetişmesi: Jean-Jacques Rousseau’nun Emile’inden Neler Öğrenebiliriz? Öz   PDF
Koray Tütüncü
 
Bahar 2010 Determining the Factors Affecting the Web Services of the Provincial Municipalities in Turkey through Nominal Correlation Coefficients Öz   PDF
Süleyman Şahin, Yalçın Karagöz, Kahraman Çatı
 
Güz 2009 Diversification Benefits of Including Turkish and US Stocks in a Portfolio Öz   PDF
Engin Küçükkaya
 
Bahar 2014 Dizüstü Bilgisayar Seçimi: Dea, Topsıs Ve Vıkor İle Karşılaştırmalı Bir Analiz Öz   PDF
Mehmet Pekkaya, Mesut Aktogan
 
Bahar 2018 Döviz Kurlarının Yurtiçi Fiyatlara Geçiş Etkisi: Türkiye Ekonomisi 2003-2017 Dönemi Uygulaması Öz   PDF
Sevim AKDEMİR, Murat ÖZÇELİK
 
Bahar 2017 Düz ve Artan Oranlı Kişisel Gelir Vergisi Tarifelerinin Ekonomik Etkileri Öz   PDF
Nagihan BİRİNCİ, Haydar AKYAZI
 
Bahar 2013 Düzce İli Devlet Orman İşletme Müdürlüklerinin Parametrik Olmayan Yöntemlerle Etkinliğinin Analizi Öz   PDF
Oğuz Kara, Bekir Kayacan, Metin Eratilla
 
Bahar 2013 Eğitim ve Sağlık İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi Öz   PDF
Fatih Yardımcıoğlu
 
Güz 2013 Ekolojik Sorunların Çözümünde Derin Ekoloji Yaklaşımı Öz   PDF
Fatih Kırışık
 
Toplam 293 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>