Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Özel Sayı 2018 Ekonomik Büyüme ve Dış Yardımlar İlişkisi: Mısır için Bir Nedensellik Analizi Öz   PDF
Taha EĞRİ
 
Bahar 2014 Ekonomik Koordinasyon ve Türkiye’de Ekonomi Koordinasyon Kurulları’na Bakış Öz   PDF
Hilmi Çoban, Fatih Deyneli
 
Güz 2006 Elektronik Ticarete Etiksel Açıdan Bakış Öz   PDF
İnci Varinli, Mustafa Öz
 
Bahar 2019 Endüstriyel Ağaç ve Ahşap Ürünleri Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Analizi: Türkiye Örneği Öz   PDF
Oğuz KARA, Özkan ŞAHİN, İlter BEKAR, Bekir KAYACAN
 
Güz 2017 Energy Consumption and Unemployment Nexus in Turkey Öz
Furkan BEŞEL
 
Güz 2015 Entelektüel Katma Değer Katsayısı Bileşenlerinin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Serhan Gürkan, Rasim İlker Gökbulut, Nurdan Çolak
 
Güz 2015 Entropi Tabanlı MAUT Yöntemi ile Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü: Bir Vaka Çalışması Öz   PDF
İhsan Alp, Ahmet Öztel, Mehmet Said Köse
 
Güz 2009 Esnekliklerin Yaklaşık İdeal Talep Sistemi ile Tahmin Edilmesi: Türkiye Sonuçları Öz   PDF
Ahmet Özçelik, Mehmet Arif Şahinli
 
Güz 2015 Family Businesses, Institutional Entrepreneurship and Role of the State Öz   PDF
Hasan Alpay Karasoy
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Finansal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme: Bir Literatür Çalışması Öz   PDF
Gülenay Baş Dinar
 
Bahar 2014 Finansal Sektör Gelişimi ve İşsizlik: Türkiye Örneği Öz   PDF
Zafer Kanberoğlu
 
Güz 2008 Finansal Yenilikler Kapsamında Leasingin KOBİ’lerde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma Öz   PDF
Funda Çondur, Umut Evlimoğlu, E. Yasemin Bozdağlıoğlu
 
Bahar 2014 Firmalarda Temettü Politikalarını Etkileyen Unsurlar: Bist Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması Öz   PDF
Berk Yıldız, Rasim İlker Gökbulut, Turhan Korkmaz
 
Bahar 2013 Fuat Miras’ın TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanlığı Dönemi’nde TOBB-Siyaset İlişkisi Öz   PDF
Hüseyin Çavuşoğlu, Özcan Sezer
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Gelir Düzeyindeki Yeterliliğin Örgütsel Stres Üzerindeki Etkileri: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Hasan Özgür Özen
 
Bahar 2015 Gelir İdarelerinde Risk Yönetimi: OECD Risk Yönetim Modeline Yönelik Bir Değerlendirilme Öz   PDF
Serkan Benk, Kadir Kartalcı
 
Özel Sayı 2018 Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Tüketimi, Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin ARDL Yaklaşımı ile İncelenmesi Öz   PDF
Aynur PALA
 
Bahar 2006 Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye Akımlarındaki Ani Durmalar ve Makroekonomik Etkileri Öz   PDF
Cemil Varlık
 
Bahar 2018 Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi Öz   PDF
Esra AKSOYLU, Şakir GÖRMÜŞ
 
Güz 2016 Geri Dönüşüm Sistemlerine Yönelik Algı Düzeyi, Finansmanı ve Muhasebeleştirilmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Serkan ŞAHİN, Zeynep HATUNOĞLU
 
Bahar 2016 Girişimcilik Başarı Faktörü Olarak Sosyal Sermaye Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci(AHS)ile Ağırlıklandırılması ve Bir Ölçek Önerisi Öz   PDF
Tarhan OKAN, Selcen SARI, İskender PEKER
 
Bahar 2009 Global Risk Algılamasının Gelişmekte Olan Piyasalara Etkisi : Türkiye Örneği Öz   PDF
Erk Hacıhasanoğlu, Uğur Soytaş
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Güvenlikte Yeni Bir Boyut; Çevresel Güvenlik Öz   PDF
Şafak Kaypak
 
Bahar 2013 Hava Yolu Hizmet Kalitesinin SERVPERF-SERVQUAL Ölçeği ile Değerlendirmesi ve İstatistiksel Analizi Öz   PDF
Mehmet Pekkaya, Fatma Akıllı
 
Güz 2010 Havayolu Şirketlerinin Uyguladıkları Finansal Stratejiler Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Mehmet Akif Öncü, İstemi Çömlekçi, Erhan Coşkun
 
Toplam 293 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>