Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Güz 2015 Kamusal Finansman Açısından Devlet Piyango Kurumlarının Analizi: Özelleştirme Sürecinde Milli Piyango İdaresi'nin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Alparslan Uğur
 
Bahar 2018 Kapak Öz   PDF
 
Bahar 2016 Kar Manipülasyon Uygulamalarının Etik Bakımdan Kabul Edilebilirliği: Öğretim Elemanları Örneği Öz   PDF
Murat ÖZCAN, Gökhan ÖZER
 
Güz 2017 Katılım Bankacılığı Sektöründe Bireysel Müşterilerin Banka Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği Öz   PDF
Turhan ANAÇ, Ferudun KAYA
 
Özel Sayı 2018 Kazakistan’ın Bakır Sektöründeki Rekabet Gücünün Ölçülmesi Öz
Güçgeldi BASHIMOV
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Kentsel Yenilemenin Fiziksel ve Sosyal Görünümleri: Bursa Kamberler Kent Parkı Öz   PDF
Kamil Sönmez
 
Bahar 2015 Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi Öz   PDF
Pınar Hayaloğlu
 
Güz 2005 Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma Öz   PDF
Alptekin Sökmen
 
Güz 2013 Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Mevsimsel Duygudurum Düzeylerinin Etkisi Öz   PDF
Sedat Yumuşak, Hakan Boz
 
Bahar 2013 Kozmetik Ürünlerde Kadınların Dürtüsel Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Öz   PDF
Bilge Villi, Aydın Kayabaşı
 
Bahar 2017 Kredi Notu Eleştirilerini Test Eden Mekanizma: CDS Primleri Öz   PDF
Ahmet ULUSOY, Hikmet YILMAZ
 
Güz 2008 Küçük Alan Tahminlerinde Adımlı Oransal Ayarlama Tekniği ile Kategorik Veri Analizi Öz   PDF
Volkan Sevinç
 
Bahar 2017 Küresel Gelirden Payı Artan Ülkelerde Ticaretin Karbondioksit Emisyonlarına Etkisi Öz   PDF
Yalçın ELMAS, Erdoğan KOTİL
 
Güz 2016 Küresel Krizin Etkilerini Azaltmada Mali Yönetişimin Rolü: BRICS Ülkeleri Örneği Öz   PDF
Birol KARAKURT
 
Bahar 2010 Küreselleşme ve İşletmelerin Küreselleşme Süreçleri: Karşılaşılan Fırsatlar ve Tehditler Öz   PDF
Salih Yeşil
 
Güz 2008 Kurumsal Liderlikte Duygusal Yeterlik Öz   PDF
Halil İ. Ülker
 
Bahar 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Denkliği Bileşenleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Analizi Öz   PDF
Cenk Murat KOÇOĞLU, Ramazan AKSOY
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Kurumsal Yönetim Endeks Performansının Analizi Öz   PDF
Arif Saldanlı
 
Güz 2012 Libya’daki Arap Baharı’na Yönelik Türk Dış Politikasına Konstrüktivist Bir Yaklaşım Öz   PDF
Zafer Akbaş, Zeynep Arslan Düzgün
 
Güz 2011 Logistik Regresyon Tekniği ile Trafik Kazalarını Etkileyen Risk Faktörlerinin İncelenmesi: Sivas, Kayseri, Yozgat Örneği Öz   PDF
Mahmut Kartal, Aziz Kutlar, Abdülkadir Beğen
 
Güz 2012 Makroekonomik Değişkenler ile Sermaye Hareketlerinin İMKB-100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Ali Sait Albayrak, Nurettin Öztürk, Şevket Tüylüoğlu
 
Bahar 2017 Mali Regülasyon Olarak Sağlık Regülasyonlarının Sağlık Kurumlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Uygulama Tebliği Öz   PDF
Mustafa Alpin GÜLŞEN, Mustafa YILDIRAN
 
Güz 2014 Mamul Fiyatları İle Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erdemir Üzerine Bir Uygulama Öz   PDF
Murat Yıldırım, Muhammet Belen, Yasin Kütük
 
Bahar 2012 Managing the Rivalry of Antithetic Institutional Logics: A Qualitative Study in the Scope of Turkish Healthcare Field Öz   PDF
Oktay Koç, Levent Vurgun
 
Bahar 2009 Manufacturing and Non-Manufacturing Employment, Exchange Rate and Oil Price: A U.S. State-Level Time Series Analysis Öz   PDF
Bradley T. Ewing, Benhua Yang
 
Toplam 278 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>