Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Bahar 2005 Performans Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Üretim Sistemlerinin Performansının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Muammer Zerenler
 
Güz 2013 Petrol Fiyatlarının İMKB Endeksleri Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Sevinç Güler, Halime Temel Nalın
 
Bahar 2013 Political Economy of Economic Discomfort: A Time Series Analysis of Turkey, 1980-2010 Öz   PDF
Ahmet Beşkaya
 
Bahar 2009 Price Transmission and Pass-Through Effect: The Case of Alcoholic Beverage Industries Öz   PDF
T. Parker Ballinger, J. Bert Stine, Mark A. Thompson
 
Güz 2016 Rasyonel Olmayan Kararların Finansal Yatırım Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Davranışsal Finans Çerçevesinde Bir Uygulama Öz   PDF
Üzeyir AYDIN, Büşra AĞAN
 
Güz 2016 Rekabet Stratejilerinin İleri İmalat Teknolojileri ve Firma Performansı Üzerine Etkileri Öz   PDF
Rahmi YÜCEL, Kayhan AHMETOĞULLARI
 
Güz 2017 Risk Management in Islamic Banks: Findings from Libya Öz
Mine HALİS, Ahmed Elmabruk ABDSSALM ELTAWIL
 
Bahar 2014 Rize’de Kentleşme Süreci Öz   PDF
Gülizar Çakır Sümer
 
Bahar 2018 Sağlık Okuryazarlığının Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi Öz   PDF
Kahraman ÇATI, Yalçın KARAGÖZ, Fuat YALMAN, Yusuf ÖCEL
 
Güz 2012 Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Teorik Bir Değerlendirme Öz   PDF
Mehmet Avcı, Erdoğan Teyyare
 
Bahar 2006 Sanayi İşletmelerinde Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Haluk Tanrıverdi
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık veya Varlık Grubunun Muhasebeleştirilmesi Öz   PDF
Ahmet Gökgöz
 
Güz 2013 Siyasetin Gösterileşmesi, Lider Olgusu ve Seçmen Tercihi Öz   PDF
Mehmet Akıncı, Eyup Akın
 
Güz 2016 Sosyal Bütçeleme Örneği Olarak Çocuk Dostu Bütçe Öz   PDF
Şefika Eda ÇİÇEK, Süleyman DİKMEN
 
Güz 2006 Sosyal Denetim Süreci, Modelleri ve Raporlama Yaklaşımları Öz   PDF
Hasan Abdioğlu, Cebrail Meydan
 
Bahar 2005 Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Mehmet Karagül, Mahmut Masca
 
Güz 2017 Sosyal Sermayenin İnovasyon Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
İsmail KİTAPÇI
 
Bahar 2018 Spor Turizmi Hizmet Kalitesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Hasan OSMANOĞLU, Hanifi ÜZÜM, Ünal KARLI, Ali AYCAN
 
Güz 2011 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Kamuda Uygulamalar ve Türk Kamu Yönetimi İçin Öneriler Öz   PDF
Selim Coşkun, Nihat Kayar
 
Güz 2013 Sucuk Markalarının Konumlandırılması ve Tüketici Algısının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği Öz   PDF
Onur Aşıkoğlu, Fatih Ecer
 
Güz 2014 Sürdürlebilir Su Kullanımı Açısından Avrupa Birliği Çevre Politikalarına Türkiye'nin Uyumu Öz   PDF
Hüseyin Kutay Aytuğ
 
Güz 2014 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye' de Uygulanabilirliği Öz   PDF
Nurdan Kuşat
 
Özel Sayı 2018 Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Performansını Geliştirmede En Uygun Alternatif Faaliyetlerin Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi Öz
Bilal ŞİŞMAN
 
Güz 2015 Taraftar Motivasyon Faktörlerinin Davranışsal Sadakat Üzerindeki Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği Öz   PDF
Caner Giray, Yener Girişken
 
Bahar 2016 The Effect of Credit Risk On Output: Evidence from France, Germany, Italy and Spain Data Öz   PDF
Aykut EKİNCİ
 
Toplam 278 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>