Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Güz 2015 Osmanlı Devleti'nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi Öz   PDF
Hüseyin Güçlü Çiçek, Süleyman Dikmen
 
Güz 2018 Osmanlı’’da Kalkınma Tartışmaları: İbret Gazetesindeki Ekonomi Yazıları Öz   PDF
Kenan DEMİR
 
Bahar 2011 Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Davranışsal ve Psikolojik Güçlendirme Algılamalarındaki Farklılıklar Öz   PDF
Elbeyi Pelit, Yüksel Öztürk
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Otel İşletmelerinin Pazarlama Birimi Yapılarına Göre Performanslarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Kahraman Çatı, Önder Kethüda, Seyda Faikoğlu
 
Güz 2009 Otel İşletmesi İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Yasin Keleş, Elbeyi Pelit
 
Bahar 2014 Otelcilik Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (Kkp) Uygulamalarındaki Algılanan Kritik Başarı Faktörlerinin Kkp Sisteminin Algılanan Başarısı Üzerindeki Etkileri: Ankara’daki İş Otellerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Arzu Aypar Tekbaş, Mine Ömürgönülşen
 
Bahar 2015 Özel Bir Hastanenin Tomografi Ünitesinde Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri Öz   PDF
Tuncay Köse, Serap Durukan Köse, Büşra Uyar
 
Bahar 2014 Pazar Yönlülüğün Tedarikçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma Öz   PDF
Seyit Ahmet Solmaz, Oğuz Türkay
 
Güz 2018 Perakende Mağazalarında Satış Temsilcilerinin Performansını Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Önder KETHÜDA
 
Bahar 2005 Performans Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Üretim Sistemlerinin Performansının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Muammer Zerenler
 
Güz 2013 Petrol Fiyatlarının İMKB Endeksleri Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Sevinç Güler, Halime Temel Nalın
 
Bahar 2013 Political Economy of Economic Discomfort: A Time Series Analysis of Turkey, 1980-2010 Öz   PDF
Ahmet Beşkaya
 
Bahar 2009 Price Transmission and Pass-Through Effect: The Case of Alcoholic Beverage Industries Öz   PDF
T. Parker Ballinger, J. Bert Stine, Mark A. Thompson
 
Güz 2016 Rasyonel Olmayan Kararların Finansal Yatırım Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Davranışsal Finans Çerçevesinde Bir Uygulama Öz   PDF
Üzeyir AYDIN, Büşra AĞAN
 
Güz 2016 Rekabet Stratejilerinin İleri İmalat Teknolojileri ve Firma Performansı Üzerine Etkileri Öz   PDF
Rahmi YÜCEL, Kayhan AHMETOĞULLARI
 
Güz 2017 Risk Management in Islamic Banks: Findings from Libya Öz
Mine HALİS, Ahmed Elmabruk ABDSSALM ELTAWIL
 
Bahar 2014 Rize’de Kentleşme Süreci Öz   PDF
Gülizar Çakır Sümer
 
Bahar 2018 Sağlık Okuryazarlığının Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi Öz   PDF
Kahraman ÇATI, Yalçın KARAGÖZ, Fuat YALMAN, Yusuf ÖCEL
 
Güz 2012 Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Teorik Bir Değerlendirme Öz   PDF
Mehmet Avcı, Erdoğan Teyyare
 
Bahar 2006 Sanayi İşletmelerinde Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Haluk Tanrıverdi
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık veya Varlık Grubunun Muhasebeleştirilmesi Öz   PDF
Ahmet Gökgöz
 
Güz 2013 Siyasetin Gösterileşmesi, Lider Olgusu ve Seçmen Tercihi Öz   PDF
Mehmet Akıncı, Eyup Akın
 
Güz 2016 Sosyal Bütçeleme Örneği Olarak Çocuk Dostu Bütçe Öz   PDF
Şefika Eda ÇİÇEK, Süleyman DİKMEN
 
Güz 2006 Sosyal Denetim Süreci, Modelleri ve Raporlama Yaklaşımları Öz   PDF
Hasan Abdioğlu, Cebrail Meydan
 
Bahar 2005 Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Mehmet Karagül, Mahmut Masca
 
Toplam 293 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>