Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Güz 2017 Sosyal Sermayenin İnovasyon Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
İsmail KİTAPÇI
 
Bahar 2018 Spor Turizmi Hizmet Kalitesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Hasan OSMANOĞLU, Hanifi ÜZÜM, Ünal KARLI, Ali AYCAN
 
Güz 2011 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Kamuda Uygulamalar ve Türk Kamu Yönetimi İçin Öneriler Öz   PDF
Selim Coşkun, Nihat Kayar
 
Güz 2013 Sucuk Markalarının Konumlandırılması ve Tüketici Algısının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği Öz   PDF
Onur Aşıkoğlu, Fatih Ecer
 
Güz 2014 Sürdürlebilir Su Kullanımı Açısından Avrupa Birliği Çevre Politikalarına Türkiye'nin Uyumu Öz   PDF
Hüseyin Kutay Aytuğ
 
Güz 2014 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye' de Uygulanabilirliği Öz   PDF
Nurdan Kuşat
 
Özel Sayı 2018 Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Performansını Geliştirmede En Uygun Alternatif Faaliyetlerin Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Bilal ŞİŞMAN
 
Güz 2015 Taraftar Motivasyon Faktörlerinin Davranışsal Sadakat Üzerindeki Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği Öz   PDF
Caner Giray, Yener Girişken
 
Bahar 2016 The Effect of Credit Risk On Output: Evidence from France, Germany, Italy and Spain Data Öz   PDF
Aykut EKİNCİ
 
Güz 2013 The Impacts of the Economic Development Indicators on the Government Debt: A Case of Developed Countries Öz   PDF
Metin Aktaş
 
Güz 2013 TMS-19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı Kapsamında Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi Öz   PDF
Davut Aygün, Uğur Kaya
 
Bahar 2005 Toplam Kalite Yönetiminin Muhasebe Meslek Elemanları Üzerinde Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi Öz   PDF
Oğuzhan Ece, Hasan Abdioğlu
 
Güz 2018 Toprak Mahsulleri Vergisinin Esasları ve Sonuçları: Toprak Mahsulleri Vergisi II. Aşar mıydı? Öz   PDF
Mehmet ERTAN
 
Güz 2014 TR72 Bölgesi İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Verilere Göre Bulanık Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması Öz   PDF
N. Alp Erilli
 
Bahar 2016 Triple Deficit or Twin Divergence: A Dynamic Panel Analysis Öz   PDF
Hilmi ÇOBAN, Eda BALIKÇIOĞLU
 
Bahar 2011 Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği Öz   PDF
Yusuf Volkan Topuz
 
Güz 2007 Tüketicilerin Bireysel Banka Tercihine İlişkin Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma Öz   PDF
Kurtuluş Karamustafa, Mehmet Yıldırım
 
Güz 2005 Turizm Endüstrisinde E-ticaret Öz   PDF
İge Pırnar
 
Bahar 2012 Turizm Gelirlerinin Çeşitli Makro Ekonomik Göstergeler ile İlişkisi: Türkiye Örneği (1992 – 2011) Öz   PDF
Oğuz Kara, İstemi Çömlekçi, Vahdet Kaya
 
Bahar 2006 Türk Ekonomisinde İhracat ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi: Bir Zaman Serisi Analizi Öz   PDF
Murat Karagöz, Kadir Karagöz
 
Güz 2013 Türk Faktoring Sektöründe Finansman ve Nakit Yönetiminin Yapısı: Kümülatif Nakit Akış Modeli Önerisi Ayrıntılar
 
Güz 2013 Türk Faktoring Sektöründe Finansman ve Nakit Yönetiminin Yapısı: Kümülatif Nakit Akış Modeli Önerisi Öz   PDF
Mehmet İslamoğlu, Fatih Kayhan
 
Güz 2016 Türkiye İhracatının İthalata Bağımlılığının Dahilde İşleme Rejimi Açısından Analizi Öz   PDF
Murat Ozan BAŞKOL
 
Bahar 2006 Türkiye ile Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere Arasında İmalat Sanayinde Endüstri-İçi Ticaretin Yapısı Öz   PDF
Özge Aynagöz Çakmak
 
Güz 2014 Türkiye Turizm Talebi: Bir Çekim Modeli Uygulaması Öz   PDF
Selahattin Yavuz, Burhan Kabadayı, Nurettin Savaş, Aslı Cansın Doker
 
Toplam 293 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>