Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Güz 2013 The Impacts of the Economic Development Indicators on the Government Debt: A Case of Developed Countries Öz   PDF
Metin Aktaş
 
Güz 2013 TMS-19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı Kapsamında Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi Öz   PDF
Davut Aygün, Uğur Kaya
 
Bahar 2005 Toplam Kalite Yönetiminin Muhasebe Meslek Elemanları Üzerinde Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi Öz   PDF
Oğuzhan Ece, Hasan Abdioğlu
 
Güz 2014 TR72 Bölgesi İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Verilere Göre Bulanık Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması Öz   PDF
N. Alp Erilli
 
Bahar 2016 Triple Deficit or Twin Divergence: A Dynamic Panel Analysis Öz   PDF
Hilmi ÇOBAN, Eda BALIKÇIOĞLU
 
Bahar 2011 Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği Öz   PDF
Yusuf Volkan Topuz
 
Güz 2007 Tüketicilerin Bireysel Banka Tercihine İlişkin Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma Öz   PDF
Kurtuluş Karamustafa, Mehmet Yıldırım
 
Güz 2005 Turizm Endüstrisinde E-ticaret Öz   PDF
İge Pırnar
 
Bahar 2012 Turizm Gelirlerinin Çeşitli Makro Ekonomik Göstergeler ile İlişkisi: Türkiye Örneği (1992 – 2011) Öz   PDF
Oğuz Kara, İstemi Çömlekçi, Vahdet Kaya
 
Bahar 2006 Türk Ekonomisinde İhracat ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi: Bir Zaman Serisi Analizi Öz   PDF
Murat Karagöz, Kadir Karagöz
 
Güz 2013 Türk Faktoring Sektöründe Finansman ve Nakit Yönetiminin Yapısı: Kümülatif Nakit Akış Modeli Önerisi Ayrıntılar
 
Güz 2013 Türk Faktoring Sektöründe Finansman ve Nakit Yönetiminin Yapısı: Kümülatif Nakit Akış Modeli Önerisi Öz   PDF
Mehmet İslamoğlu, Fatih Kayhan
 
Güz 2016 Türkiye İhracatının İthalata Bağımlılığının Dahilde İşleme Rejimi Açısından Analizi Öz   PDF
Murat Ozan BAŞKOL
 
Bahar 2006 Türkiye ile Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere Arasında İmalat Sanayinde Endüstri-İçi Ticaretin Yapısı Öz   PDF
Özge Aynagöz Çakmak
 
Güz 2014 Türkiye Turizm Talebi: Bir Çekim Modeli Uygulaması Öz   PDF
Selahattin Yavuz, Burhan Kabadayı, Nurettin Savaş, Aslı Cansın Doker
 
Güz 2006 Türkiye ve Kuzey Kıbrıs İşletmelerinin E-Kurumsal Kaynak Planlaması ile İlgili Karşılaştığı Sorunlar Öz   PDF
Mustafa Gürsoy
 
Bahar 2015 Türkiye' de Coğrafi Bölgelere Göre İllerin 2012 Yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Öz   PDF
Ali Sait Albayrak, Osman Karamustafa, Filiz Savaş, Gökhan Rahmi Baki
 
Bahar 2015 Türkiye' de İç Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990–2012 Dönemi Analizi Öz   PDF
Temel Gürdal, Hakan Yavuz
 
Güz 2015 Türkiye'de Dış Finansman Kaynakları Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sinir Testi Yaklaşımı Öz   PDF
Ahmet Gülmez
 
Bahar 2016 Türkiye'de Karayollarında Fiyatlandırma ve Özelleştirme Uygulamaları: Bir Model Önerisi Öz   PDF
Setenay ŞEVİK, Levent Yahya ESER
 
Güz 2014 Türkiye'de Para Talebinin Uzun ve Kısa Dönem Dengesinin ARDL ve VEC Yaklaşımları İle Analiz Edilmesi Öz   PDF
Bülent Doğru
 
Bahar 2016 Türkiye'de Turizm ve Ticari Açıklık Arasındaki İlişki: Toda ve Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı Öz   PDF
Dilek TANDOĞAN, Murat Can GENÇ
 
Güz 2008 Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı Sorunu Öz   PDF
İpek Özkal Sayan
 
Bahar 2017 Türkiye’ de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinin Ampirik Olarak Analizi: 1950-2015 Dönemi Öz   PDF
Nurullah ALTUN
 
Bahar 2017 Türkiye’de Akaryakıt Fiyatlarındaki Vergi Değişikliğinin Muhtemel Etkileri Öz   PDF
Hakan YAVUZ, Temel GÜRDAL
 
Toplam 278 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>